خط مشي‌ کیفیت

شرکت ذوب بریس، تولید کننده شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم (CCM)، در راستای دستیابی به رضایت مشتریان وبهبود مستمر سطح کیفیت محصولات خود و اجرای‌الزامات قانونی اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2008 نموده است . دراین راستا، اصول ومبانی ذیل‌را، به عنوان خط‌مشی کیفیت خود پذیرفته‌است‌:

1

افزايش ظرفيت توليد

2

تكميل چرخه توليد فولاد

3

حفظ و ارتقاء كيفيت محصولات توليدي

4

افزايش ايمني و بهبود محيط كار

5

افزايش مهارت و بهره وري كاركنان

6

كاهش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده محصول

7

افزايش فعاليت كارگاه ريخته گري قطعات بر اساس سفارش مشتري تا وزن 15 تن


مديريت و كاركنان شركت ذوب بريس متعهد به برآورده ساختن الزامات استاندارد ISO9001:2008 و بهبود مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مي باشند.

مسئوليت اجـرای اين خط مشی و همچنين بازنگـری آن در راستای تنـاسب با نيازها و الزامات مشتري و سيستم مديريت کيفيت، به عهده اينجانب بوده و تمامی كارکنان شركت ملزم به اجرای موارد مندرج در اين خط مشی درچهارچوب وظايف خود مي باشند

مدیر‌عامل

كد مدرك: QP01

بازنگري01- فروردين 94